37: Dragkamp om övervakningen

Flera EU-länder går emot EU-domstolens förbud mot datalagring. Samtidigt startas flera initiativ som skyddar medborgarna mot övervakning:

  • E-posttjänsten Protonmail skapar en “hidden service” som användarna kan ansluta till anonymt via Tor.
  • E-posttjänsten Lavabit, som Edward Snowden använde, återuppstår med säkrare kryptering.
  • Ändring i Tor möjliggör anonyma sajter som bara kan nås av dem som känner till adressen.
  • Studenter vid Chalmers tekniska högskola utvecklar ett system för att kryptera foton redan i kameran.

Samtidigt kräver polisorganisationen Europol ökade befogenheter.

Amnesty riktar skarp kritik mot EU och dess medlemsländer, inte minst för den godtyckliga användningen av begreppet terrorist.

Länkar

37: Dragkamp om övervakningen (MP3)

No comments yet.

Leave a Reply